The Doe Report - http://www.doereport.com
It is a violation of our User Agreement to alter this illustration.
Item #: exhR0001_tgl
Imaheng medikal na nagpapakita ng mga lugar na nabarhan ng plaque sa mga ugat ng puso. Mga tanda kasama ang superior vena cava, aorta, kaliwang pulmonary artery, pulmonary trunk, kanang arterya ng puso, kaliwang pangunahing arterya ng puso, tangkay circumflex, kaliwang anterior descending branch at iba pa.
READY TO PURCHASE?
ORDER BY PHONE: (800) 338-5954
Item #: exhR0001_tgl — Source #: 1
As-Is: Large PDF - $359.00, 30 x 40 Print - $499.00**

** Shipping and handling extra. Prices subject to change without notice.
Email: service@doereport.com
All material ©1999 - 2023. All rights reserved.