The Doe Report - http://www.doereport.com
It is a violation of our User Agreement to alter this illustration.
Item #: exh4866a_tgl
Mga imaheng medikal kasama ang mga tanda para sa mga arterya ng bato at mga vein, mga ureter, pantog at urethra. Nagpapakita rin ng dugong may oxygen (mayaman sa oxygen) na dumadaloy papunta sa renal cortex, habang ang dugong deoxygenated (kulang sa oxygen) ay dumadaloy palabas. Pinalaking larawan nagpapakita ng nephron.
READY TO PURCHASE?
ORDER BY PHONE: (800) 338-5954
Item #: exh4866a_tgl — Source #: 1
As-Is: Large PDF - $359.00, 30 x 40 Print - $499.00**

** Shipping and handling extra. Prices subject to change without notice.
Email: service@doereport.com
All material ©1999 - 2023. All rights reserved.