The Doe Report - http://www.doereport.com
It is a violation of our User Agreement to alter this illustration.
Item #: exh5536_tgl
Imaheng medikal na nagpapakita ng mga nerbiyos ng brachial plexus sa sanggol na may C5, C6, C7, C8 at T1. Nagpapakita rin ng mga rehiyon ng balikat, mga braso at itaas na bahagi ng katawan na apektado ng pinsala sa mga ugat ng nerbiyos sa isang pinsala habang nanganganak dahil sa shoulder dystocia.
READY TO PURCHASE?
ORDER BY PHONE: (800) 338-5954
Item #: exh5536_tgl — Source #: 1
As-Is: Large PDF - $359.00, 30 x 40 Print - $499.00**

** Shipping and handling extra. Prices subject to change without notice.
Email: service@doereport.com
All material ©1999 - 2023. All rights reserved.